Brexit -kansanäänestys ja Espanjan asuntomarkkinat

Iso-Britannian kansanäänestys, ja sitä seurannut poliittinen pattitilanne Lontoossa on heilutellut markkinoita viimeiset viikot. Mitä seurauksia äänestyksellä on asunnon ostajalle? Alueen johtavana uudistuotantoon keskittyvänä kiinteistövälittäjänä Grupo Mercal haluaa tuoda asunnon ostoa harkitsevien tietoisuuteen oman analyysinsä tilanteesta.

Voimme alkuun todeta, että markkinat täydellisesti yllättänyt äänestystulos aiheutti myllerrystä markkinoilla ensimmäisen viikon ja että jonkinasteinen epävarmuus tullee jatkumaan ainakin lyhyellä aikavälillä.

Uskomme kuitenkin, että finanssimarkkinat ja muut toimijat tottuvat nopeasti ajatukseen Britannian mahdollisesta erosta. Olemmehan jo vuodesta 2008 lähtien eläneet niin sanotussa uudessa normaalissa jossa erinäköisiä, ja kokoisia, tulipaloja on sammuteltu keskuspankkien toimesta toinen toisensa perään.

Suomen hallitus on sitoutunut noudattamaan nykyistä politiikkaa Euroopan Unionin jäsenenä, eikä vastaavaa äänestystä ole odotettavissa meillä ainakaan lähivuosina. Mielipidemittausten mukaan suomalaisten EU –myönteisyys on jopa kasvanut Brexit-äänestyksen jälkeen, joten kovin keskeinen aihe äänestys ei tulle olemaan yhteiskunnallisessa keskustelussa Suomessa.

Koska Iso-Britannian äänestys oli ainoastaan neuvoa-antava vaatinee eroprosessin käynnistäminen parlamentin alahuoneen hyväksynnän. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää kenen vastuulla tällaisen lakialoitteen tekeminen olisi ja kuinka suuri osa parlamentista olisi sitä valmis puoltamaan. Tämänhetkisten tietojen valossa on hyvin todennäköistä, että saamme nauttia tästä Brexit-limbosta vielä hyvin pitkään. Mitään ei tapahtune ennen kuin konservatiivipuolue saa uuden puheenjohtajan, ja maa uuden pääministerin syyskuussa.

On jopa mahdollista, että saamme vielä nähdä Iso-Britanniassa uudet Brexit-parlamenttivaalit jolloin kysymys kätevästi sysättäisiin seuraavan hallituksen syliin. Ajan myötä Brexit-kysymys sulautuu mukaan uuteen normaaliin eikä nostata kulmakarvoja Kreikka-kriisejä enempää.

Erotessaan – kun tai jos näin tapahtuu - Iso-Britannia olisi samankaltaisessa asemassa kuin esimerkiksi Norja jonka kansalaisia asuu runsaasti Espanjassa. Britannian kansalaisista noin 5 miljoonaa asuu maansa ulkopuolella. Näistä suuri osa Manner-Euroopassa. Eräiden arvioiden mukaan yksinomaan Espanjassa asuu yli 700 000 brittiä. Norjalla on omat erityissopimuksensa EU:n kanssa eikä ole mitään syytä uskoa etteikö Britannia nopeasti neuvottelisi itselleen jotain vastaavaa.

Suomalaiselle asunnon ostajalle Brexit voitaisiin nähdä jopa hyvänä asiana. Brittiläiset asunnonostajat ovat suuri asiakasryhmä ja epävarmuus ja pelko näiden kaikkoamisesta saanee rakennuttajat ns. varpailleen. Todennäköisesti vallitseva tilanne tulee hillitsemään rakennuttajien intoa nostaa hintoja ainakin syksyn ajan. Rakennuttajat todennäköisesti suhtautuvat jopa entistä joustavammin ostajaa kohtaan.

Toinen vaikutus vähän pidemmällä tähtäimellä on, että keskuspankkien huoli talouden tilasta voi johtaa uusiin elvytystoimenpiteisiin. Tämä käytännössä poistaa pöydältä kaikki puheet korkojen nostamisesta. Kiitos Brexit-äänestyksen voimme todennäköisesti nauttia erittäin matalasta korkotilanteesta vielä pitkään jatkossakin.

Turismi on Espanjan talouden perusta ja eurooppalaiset kuluttajat sen kulmakivi. Espanjan hallitus – nykyinen tai seuraava (aiheesta enemmän tulevassa analyysissä) - ei tule missään nimessä hankaloittamaan minkään eurooppalaisen maan asukkaiden matkailua tai asuntosijoittamista. Päinvastoin – hallituksen intresseissä on tehdä matkailu ja kuluttaminen mahdollisimman helpoksi – ja sijoittajille maan talouden kehitys mahdollisimman ennakoitavaksi.

Ensihätkähdystä lukuun ottamatta Brexitin suorat vaikutukset Espanjan asuntomarkkinoihin lienevät siis suomalaisen ostajan kannalta rajoitetut. Epäsuorat vaikutukset, siis markkinoilla vallitseva tilapäinen epätietoisuus ja mahdolliset tulevat elvytystoimet, voidaan nähdä jopa positiivisessa valossa.

Oskar Helling
Partner, Grupo Mercal

oskar.helling@grupomercal.com
+34 685 236 556